October 1, 2021
Europe/Amsterdam timezone

Slovenia

Domači program fuzijskega dne za učitelje

Petek 1. 10. 2021

12.30 – 13.00 Andrej Žohar, Fuzija

13.00 – 13.30 dr. Boštjan Končar, Fuzijske raziskave v Sloveniji

13.30 – 14.00 dr. Boštjan Kočar, Študij jedrske tehnike na FMF

 

Domestic session of the 2nd European Teacher Fusion day

Friday October 1st 2021

12.30 – 13.00 Andrej Žohar, Fusion

13.00 – 13.30 dr. Boštjan Končar, Fusion research in Slovenia

13.30 – 14.00 dr. Boštjan Končar, Nuclear engineering at the Faculty of mathematics and physics in Ljubljana