October 1, 2021
Europe/Amsterdam timezone

Bulgaria

Програма

 

Час (БГ)

Дейности

Място

Език

Програма на локалната сесия:

13:15-13:30

Свързване към видеоконференцията

локално

български

13:30-13:40

Откриване и програма на деня

локално

български

13:40-15:00

Представяне и дискусия на налични материали по ядрен синтез за работа в клас

локално

български

15:00-15:30

Почивка

локално

български

 

 

 

English

Time slots (BG)

Programme

Location

Language

Domestic session programme

13:15-13:30

Свързване към видеоконференцията

local

Bulgarian

13:30-13:40

Откриване и програма на деня

local

Bulgarian

13:40-15:00

Представяне и дискусия на налични материали по ядрен синтез за работа в клас

local

Bulgarian

15:00-15:30

Почивка

local

Bulgarian

 

The Bulgarian local session will be organised in collaboration with:

  • Sofia University St. Kliment Ohridski