October 1, 2021
Europe/Amsterdam timezone

Finland

HUOM! Suomenkielinen tilaisuus alkaa aiemmin ilmoitetusta poiketen jo klo 14.30.

Suomenkielinen osuus:

14.30                  Fuusion perusteet                                                                               Markus Airila, VTT

14.50                  Fuusio Suomessa - projektit ja opintomahdollisuudet                 Tuomas Tala ja Antti Hakola, VTT

                                                                                                                                            Eero Hirvijoki ja Antti Snicker, Aalto

                            Aikaa kysymyksille ja keskustelulle

15.30                  Kansainvälinen osuus alkaa

 

English:

NOTE! Contrary to what was previously announced, the event in Finnish will start at 2.30 pm.
Finnish part:

14.30                  Basics of fusion                                                                               Markus Airila, VTT

14.50                  Fusion in Finland - projects and study opportunities               Tuomas Tala and Antti Hakola, VTT

                                                                                                                                      Eero Hirvijoki and Antti Snicker, Aalto

                            Time for questions and discussion

15.30                  International part begins

The Finnish local session will be organised in collaboration with:

  • Aalto University
  • VTT