October 1, 2021
Europe/Amsterdam timezone

Czech Republic

Welcome to the Czech local session! Here you will find all specific information for the Czech local session.

The Czech local session will be organised in collaboration with:

  • CTU and Czech Institute of Plasma Physics

Domestic Programme

[In Czech]

 

Přednáška/virtuální exkurze

 

12:00

Stručný úvod do termojaderné fúze

Jana Brotánková

12:20

Výzkum TF v ČR - současnost a budoucnost

Ondřej Ficker

12:40

Možnosti studia termojaderné fúze v ČR a SR

Jan Mlynář 

13:00

PlasmaLab@CTU

Jana Brotánková

13:30

Golem

Vojtěch Svoboda

14:00

Přestávka na kávu

 

--

[In English]

 

Lecture / virtual excursion

 

12:00

Brief introduction into Thermonuclear Fusion

Jana Brotánková

12:20

Research TF in ČR – presence and future

Ondřej Ficker

12:40

 Study possibilities of TF in ČR and SR

Jan Mlynář 

13:00

PlasmaLab@CTU

Jana Brotánková

13:30

Golem

Vojtěch Svoboda

14:00

Coffee break

 

More information will become available soon!