October 1, 2021
Europe/Amsterdam timezone

Sweden

Hej!

Varmt välkommen till den andra upplagan av den europeiska lärardagen för fusion! Det här eventet är för dig som arbetar som lärare på gymnasienivå eller motsvarande. Eventet kommer bestå av en lokal del och en europeisk del. Den lokala delen kommer att vara på svenska och du kommer att få lära dig om grunderna inom fusion, var forskningen står idag samt vart dina elever kan vända sig om de önskar att satsa på en karriär inom fusion. Inga förkunskaper krävs, och vi ser fram emot att besvara alla era frågor!

Kontaktuppgifter:

Samordnare: Henrik Järleblad

Email: hjar@kth.se

Tfn: 0707-84 80 63

Föreläsare och docent: Thomas Jonsson

Email: johnso@kth.se

Tfn: 08-790 77 04

 

Welcome to the Swedish local session! Here you will find all specific information for the Swedish local session.

The Swedish local session will be organised in collaboration with:

  • Royal Institute of Technology Stockholm

The Swedish local session will start at 13:00 CEST and end at 14:30 CEST.